Vi har grupper för de allra minsta gymnasterna, från ett år upp till bredd-, tävling- och motionsgrupper. Vi är en förening som just nu utvecklas och utökas, idag är vi 1250 medlemmar, och fler kommer vi att bli. Välkommen till oss!

Kontakta oss

Nygatan 38, 60234 Norrköping

Barngymnastik

4-6 år bamsegympa
Att ha kul, i lek och rörelse tillsammans med kompisar. Att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta eller huvudstående – det är Bamsegympa!

Under 12 tillfällen får deltagarna möjlighet att leka & köra hinderbanor som är inspirerade av bamse & hans vänner.

I denna grupp gympar barnen själva utan sina föräldrar i hallen. Är ert barn inte redo att träna utan sina föräldrar rekommenderar vi familjegymnastiken!

barngymnastik

6- 7 år redskapsgymnastik
Här får gymnasterna under 12 tillfällen möjlighet att göra rörelser till musik, leka och utföra olika redskapsbanor. Banorna utmanar gymnasterna i gymnastikens grundformer: åla, krypa, stödja, hänga, springa, gå, rulla, fånga, klättra och balansera.

Vi använder oss av redskapen ringar, räck, rep, matta och satsbräda. De kommer att få prova på bland annat kullerbytta fmt & bkt, brygga, handstående, hjulning och hoppa ljushopp på satsbräda.

I denna grupp tränar barnen själva i hallen utan sina föräldrar.

barngymnastik

8-9 år redskapsgymnastik

Här får deltagarna under 12 tillfällen möjlighet att göra rörelser till musik, leka lekar och utföra olika redskapsbanor. Banorna utmanar deltagarna i gymnastikensgrundformer: åla, krypa, stödja, hänga, springa, gå, rulla, fånga, klättra, balansera.

Vi använder oss av redskapen ringar, räck, matta och satsbräda. Här fortsätter vi med övningar från “6-7 år redskap” och introducerar nya utmaningar som t.ex. förövningar till rondat, handvolt och flickis.

I denna grupp tränar barnen själva i hallen utan sina föräldrar.

barngymnastik

10 + Grund
Här får deltagarna under 12 tillfällen möjlighet att lära sig gymnastikens grunder. Vi övar på grunder som t.ex. kullerbytta framåt & bakåt, handstående, hjula, rondat, brygga.

Utöver grundträningen övar vi även på mer utmanade övningar som t.ex. flickis, handvolt och frivolt på trampett.

I denna grupp tränar barnen själva i hallen utan sina föräldrar.

barngymnastik

10 + Hopp & volt.
Här får deltagarna under 12 tillfällen möjlighet att fortsätta sin gymnastikutveckling. Hopp och volt är en fortsättningsgrupp, vilket innebär att man själv inte kan anmäla sig till gruppen. Här får man träna på volter både på trampett och airtrack (matta) samt förövningar till att kunna gå vidare till mer avancerade volter.

10 + Barr & bom.
Här får deltagarna möjlighet att fortsätta sin gymnastikutveckling. Barr och bom är en fortsättningsgrupp. Den här gruppen tränar en gång i veckan och tränar grunder i gymnastik men fokuserar också en del på Artistisk Gymnastik (AG). Det vill säga på redskapen bom, barr, hopp och fristående.

 

Ungdomsgymnastik

Ungdomsgruppen UG 13-18 år

I gruppen kan man börja som nybörjare men även gå i om man tränat gymnastik ett tag och vill fortsätta att träna gymnastik för att det är roligt. Gruppen tränar en gång i veckan och både tjejer och killar är välkomna. Grupperna tränar gymnastik med övningar inom båda trupp och artistisk gymnastik (AG).

Ungdomsgymnastik

Cheerleading

Träningen innehåller olika moment såsom dans, hopp, gymnastik och stunt. Gruppen kommer att fokusera mycket på stunt men även gå igenom grunder i de övriga momenten. Stunt är när flera personer hjälps åt att bygga med varandra och kasta upp varandra i luften där personen i luften kan göra olika konster. Cheerleading är en lagsport där alla behövs oavsett tidigare erfarenheter.