Vi har grupper för de allra minsta gymnasterna, från ett år upp till bredd-, tävling- och motionsgrupper. Vi är en förening som just nu utvecklas och utökas, idag är vi 1250 medlemmar, och fler kommer vi att bli. Välkommen till oss!

Kontakta oss

Nygatan 38, 60234 Norrköping
Title Image

Styrelsen

2018 års

Styrelse & anställda

Ulrik Thelin

Ordförande
ordforande@ngf.se

Nezar Georges

Administratör. Integrationsprojekt
kassor@norrkopingsgymnastikforening.se

Björn Dilton

Ledamot
bjorn.dilton@norrkopingsgymnastikforening.se

Maryam Zeitooni Dicker

Vice Ordförande

Ulrika Loebjer

Sekreterare

Jonas Kostmann

Ledamot Medlemshantering
medlem@norrkopingsgymnastikforening.se

Erica Odeskans

Ledamot

Maria Brändström

Ansvarig för Barn & AG-verksamheten

maria.brandstrom@ngf.se

My Isoniemi

Ansvarig för Barn & trupp-verksamheten

my@ngf.se

Anton Persson

Suppleant & ansvarig för parkour-verksamheten

anton.persson@ngf.se

Anna Setzman

Ansvarig för Stadium Sportscamp

anna.setzman@norrkopingsgymnastikforening.se

Våra fokusgrupper

Fokusgrupp 1

Försäkring, medlemsregistrering & fakturering

I denna fokusgrupp arbetar vi bland annat med administration kring medlemmar, kring fakturering och kring föreningens försäkringar. Ansvarar för anmälningshanteringen till grupp samt medlemsinformation.

medlem@norrkopingsgymnastikforening.se

Med i fokusgrupper är: Nezar Georges, Natalie Boqvist, Sandra Kindström & Maria Brändström

medlem@norrkopingsgymnastikforening.se

Fokusgrupp 2

Träning, tävling & NGF-ledarsteg

I denna fokusgrupp arbetar vi bland annat med utbildning för nya och befintliga tränare, resursplanering, rekrytering samt NGF Ledarsteg.

Fokusgrupp 3

Marknadsföring, PR & utveckling

I denna fokusgrupp arbetar vi bland annat med marknadsföring av föreningen, dokumentation, etablera ny hall, visuell identitet och budskap samt verksamhetsområden.

Med i fokusgrupper är: Ulrik Thelin, Maryam.

Sektion träning tävling Artistisk gymnastik AG

AG Sektionen

AG SEKTIONEN I NGF

Vårt uppdrag:

Vi ansvarar för AG-verksamheten i NGF. Utveckling, tävlingar, utbildningar, terminsplaneringar och gruppstrukturer. Ledarna inom AG inriktar sig på det praktiska arbetet och gymnasternas utveckling, varje grupp har en stödperson från sektionen som hjälper till med det administrativa arbetet och stöttar ledarna i gruppen.

Kontakt:

Om du har frågor som berör den praktiska träningen, kontakta huvudledare. Har du allmänna frågor gällande AG-verksamheten, kontakta AG-sektionen. Nedan ser du kontaktuppgifter och ansvarsområden.

Maria Brändström maria.brandstrom@ngf.se    Anställd, AG-tränare/domare.

Ansvarsområden:  Grupperna AG steg 2-4 yngre och steg 5-6/fria. Utbildning och ledarrekrytering. 

Terminsplanering/översikt.                                                                                           

Maria Andréasson  Förälder, AG-tränare/domare, fysioterapeut. 

Ansvarsområden: Sammankallande Gruppen AG basic 7-10 år. Biträdande AG steg 2-4 yngre och steg 5-6/fria serier. Tävling.

Elin Johansson Förälder och AG-tränare.

Ansvarsområden: Gruppen AG steg 2-4 äldre. 

Erika Ryding Odeskans Förälder och AG-domare.  

Ansvarsområden: Gruppen AG basic 4-6 år

Sektionen träning tävling Trupp

Trupp sektionen

Kontakt: My@ngf.se

Sektionen Barn och Ungdom

Barn och Ungdom

Kontakt: my@ngf.se & maria.brandstrom@ngf.se

Sektion Parkour och Tricking

Parkour Tricking

P/T SEKTIONEN I NGF

Vårt uppdrag:

Vi ansvarar för parkour och trickingverksamheten i NGF.

Kontakt: anton.persson@ngf.se