Vi har grupper för de allra minsta gymnasterna, från ett år upp till bredd-, tävling- och motionsgrupper. Vi är en förening som just nu utvecklas och utökas, idag är vi 1250 medlemmar, och fler kommer vi att bli. Välkommen till oss!

Kontakta oss

Nygatan 38, 60234 Norrköping

Blog

Information gällande Coronaviruset

Norrköpings GF följer de restriktioner vi får från Gymnastikförbundet. På Gymnastikförbundets hemsida finns idag (2020-03-11) följande information

”Vi förstår att frågorna är många. Vi tar oron på allvar och följer de officiella källorna kring Coronaviruset och står i kontakt med de internationella gymnastikförbunden, FIG och UEG.

Gymnastikförbundet är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, UD och WHO. Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan eller inte. Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap.

För nationella frågor kring Coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer via denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Gymnastikförbundet följer dessa riktlinjer i relation till de samlingsplatser som förbundet ansvarar för.”

Vi uppmanar alla att stanna hemma vid sjukdomssymptom, oavsett om det gäller en förkylning eller misstanke om coronavirus. Detta gäller samtliga gymnaster och tränare i föreningen.
Norrköpings GF kommer i dagsläget inte att ställa upp i några tävlingar eller uppvisningar tills vidare.

Vill du följa gymnastikförbundets information gällande corona kan du göra det här: https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/

Med vänliga hälsningar

Ulrik Thelin
Ordförande Norrköpings Gymnastikförening