Vi har grupper för de allra minsta gymnasterna, från ett år upp till bredd-, tävling- och motionsgrupper. Vi är en förening som just nu utvecklas och utökas, idag är vi 1250 medlemmar, och fler kommer vi att bli. Välkommen till oss!

Kontakta oss

Nygatan 38, 60234 Norrköping
Title Image

Välkommen till

Norrköpings GF

Vi har grupper för de allra minsta gymnasterna, från ett år upp till bredd-, tävling- och motionsgrupper. Vi är en förening som just nu utvecklas och utökas, idag är vi 1250 medlemmar, och fler kommer vi att bli. Välkommen till oss!

info@ngf.se

BARN & UNGDOM

Från familjegymnastik till barn- och ungdomsgymnastik. Här fylls träningarna av lek och ökade kunskaper inom gymnastikens alla grundformer.

ARTISTISK GYMNASTIK

Vi har tävlingsverksamhet inom artistisk gymnastik. Inom AG har vi gymnaster som tävlar på stegserierna 1-6 samt fria serier.

TRUPPGYMNASTIK

Vi har bredd- samt tävlingsverksamhet inom truppgymnastik. Vi har både tjejer och killar som tävlar upp till RM nivå.

Vuxengruppen

Vuxengruppen finns för de äldre entusiasterna som är 18+ och som en gång i veckan vill träna gymnastik för skojs skull.

PARKOUR & TRICKING

Vår verksamhet erbjuder träning i parkour och tricking där alla får möjlighet att utvecklas från nybörjare till de mer erfarna.

GRUPPTRÄNING

Vill du stärka kroppens alla muskler för att uppnå en bättre fysisk kroppskontroll? Målgruppen för gruppträningen är medelålders eller äldre personer, men även yngre är välkomna att delta om så önskas.

Vi söker tränare

Vi söker tränare till våra barngrupper, parkour- och trickinggrupper samt tränare till våra tävlingsgrupper inom trupp och AG. Vi vill även utveckla gruppträningen med nya grupper för dig som är medelålders. 
Hör av dig till oss om du är eller känner någon som är intresserad!

Intresseanmälan

Vill du eller ditt barn börja träna gymnastik? Till våra grupper där vi tar in nya gymnaster krävs det att man anmäler sig via vårt anmälningssystem, se länken till anmälningsformuläret. Där finns det möjlighet att se vilka platser vi har ledigt just nu eller anmäla sitt intresse att börja i någon grupp. Man kan inte anmäla sig till vår tävlingsverksamhet. Till tävlingsgrupp. I våra tävlingsgrupper börjar man i efter att man uppnått vissa färdigheter, om man har intresse och då plats kan erbjudas.

Vi får ofta frågor om hur man anmäler sig och när ett barn som anmält sig får börja. Innan du skickar iväg ett mail och frågar oss kan du läsa igenom de vanligaste frågorna här och se om din fråga blir besvarad.

info@norrkopingsgymnastikforening.se

Vilka grupper kan man anmäla sig till?

Man kan endast anmäla sig till barnverksamheten, bamsegympa 4-6 år, 6-7 år redskapsbana eller 8-9 år samt 10 + grupp. Vi tar även emot anmälningar till vår vuxen/studentgruppen och gruppträningsgrupper.

Vad krävs för att börja?

Till vår barn- och ungdomsverksamhet, parkour, trickning/freerunning, vuxengrupp och gruppträning krävs inga tidigare kunskaper.

När får mitt barn börja?

Direktanmälan.

När man anmäler sitt intresse att börja i Norrköpingsgymnastikförening via vårt anmälningsformulär blir man inte placerad i kö. Inför en ny termin kommer information skickas ut till dem som anmält intresse med en länk till direktanmälan. Via länken anmäler man sig eller sitt barn till någon av alla de grupper vi har att erbjuda inför nästkommande terminen.  Observera att fakturan ska vara betald vid terminsstart.

  • Extra årsmöte för att behandla en fråga. I styrelsens arbete med hantering av COVID-19 situationen har vi identifierat förbättringar i strukturen för våra träningsavgifter. Ett förslag till ändringar från HT-2020 kommer presenteras och behandlas. AGENDA: Röstlängd närvarande röstberättigade medlemmar Mötets behöriga utlysande Val av mötets ordförande Val av mötets sekreterare Val av mötets justeringsperson Behandling av styrelsens förslag till avgifter 1 Presentation av analys och bakgrund till förslaget 2 Diskussion närvarande röstberättigade medlemmar 3 Beslut i frågan Mötets avslutning Länk till mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYzYjUwY2QtNTYwNy00MGVhLWJmYjgtOGIxZDIyYTJiYzhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%2248287df3-a7f8-46e8-964f-274898b5f0ec%22%7d Länk till möteshandlingar: https://drive.google.com/open?id=1mIcy4RkA16Ncna0blXUJEhDTnqfklnU5 Med förhoppning om stor uppslutning! Väl mött, Ulrik Thelin Ordförande NGF

  • UPPDATERAD INFORMATION GÄLLANDE COVID-19 Vi följer löpande utvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Vi följer även Svenska Gymnastikförbundets riktlinjer gällande gymnastikträningar. På Folkhälsomyndighetens inrådan om att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska fortsätta, kommer vi tills vidare att ha igång vår verksamhet. Däremot har vi tillämpat vissa försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smittspridning. Allas situation är unik och det är varje enskild medlems bedömning baserat på sjukdomshistorik i familj eller närmaste omgivning om ni vill delta

  • Norrköpings GF följer de restriktioner vi får från Gymnastikförbundet. På Gymnastikförbundets hemsida finns idag (2020-03-11) följande information”Vi förstår att frågorna är många. Vi tar oron på allvar och följer de officiella källorna kring Coronaviruset och står i kontakt med de internationella gymnastikförbunden, FIG och UEG.Gymnastikförbundet är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, UD och WHO. Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka

VÅRA SPONSORER